Festa anual

30/Dec/2017 - 11:30pm

Festa anual.

Noite de boa música con versións de temas clásicos coñecidos de rock, blues ,funk, etc etc con músicos da casa e se cadra outros de fora...